FAQ

 

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie

clutch.co review widget image
a few squares in fnx color theme

Co Cię interesuje?

Współpraca z FNX
Aktualizacja TYPO3
Współpraca z FNX

Przede wszystkim zgodność technologii. Realizujemy projekty tylko w technologiach, w których się specjalizujemy - głównie w TYPO3 CMS, Magento, Symfony. We współpracy z agencjami wymagamy pracy w oparciu o standardowe rozwiązania technologiczne oraz obecności właściciela produktu / menedżera projektu po stronie klienta / agencji.

Pracujemy zgodnie z obowiązującymi aktualnie standardami. Wykorzystujemy komponenty środowiska wytwórczego, które możliwiają płynną pracę nad projektem oraz w pełni zaspokajają oczekiwania klientów w stosunku do realizowanego projektu:


 • - GitLab – umożliwia wersjonowanie, płynną wymianę zmian, pokazuje historię zmian.
 • - Staging – czyli środowisko testowe o identycznych lub bardzo zbliżonych parametrach do produkcyjnego (najlepiej przygotowane na tym samym serwerze, przy tych samych zasobach sprzętowych) służące do prezentowania klientowi postępu prac, na bieżąco wprowadzanych przetestowanych zmian.
 • - Composer – automatyzuje instalację funkcjonalności i środowisk deweloperskich.
 • - Ddev, Docker – przechowują gotowe konfiguracje, umożliwiają replikowanie ich na wielu urządzeniach.

We współpracy z agencjami wymagamy powyższych rozwiązań. Ich brak znacząco wydłuża czas realizacji projektu, co przekłada się na wyższe koszty. W przypadku współpracy z klientem końcowym, sami wytwarzamy odpowiednie środowisko deweloperskie i testowe oraz zapewniamy sprawną obsługę projektu.
 

W żadnym przypadku nie musisz znać TYPO3. W pracy z agencjami, oczekujemy od nich znajomości standardowych procedur stosowanych w realizacji projektów z zakresu web development. Dla klientów końcowych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z TYPO3, oferujemy szkolenia z obsługi systemu, które nauczą ich umiejętności niezbędnych w codziennej pracy redakcyjnej.

Projekty wyceniamy w oparciu o czas niezbędny do realizacji zlecenia zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dlatego najważniejsze jest dokładne opisanie pożądanych funkcjonalności, user stories (opisów, co użytkownik ma robić na stronie i po co), określenie liczby stron i ich zawartości. Taka dokumentacja nazywana jest specyfikacją wymagań. Jeśli przygotowanie projektu graficznego nie leży po naszej stronie, pomocne będzie posiadanie wypracowanych standardów frontendowych projektu, takich jak fonty, rozmiary i rozdzielczości min-max.


Jeśli nie posiadasz specyfikacji wymagań, oferujemy odpłatne warsztaty bezpośrednio z klientem końcowym, aby ją stworzyć. W specyfikacji wymagań powinieneś również określić swoje cele biznesowe, takie jak cel projektu oraz problemy lub potrzeby biznesowe, które ma on rozwiązać. Dodatkowo powinieneś określić ramy czasowe, grupę docelową (np. pracowników lub klientów) oraz budżet.


Znając Twoje oczekiwania finansowe, możemy zaproponować usprawnienia lub eliminację mniej ważnych funkcjonalności, aby zmieścić się w zaplanowanym budżecie.

Projekty wyceniamy w oparciu o czas niezbędny do realizacji zlecenia zgodnie z oczekiwaniami klienta. Dlatego tak ważne są precyzyjne opisy funkcjonalności i komponentów na stronie, czyli specyfikacja wymagań. Im będą bardziej szczegółowe, tym dokładniejszą wycenę otrzymasz.


Złożone projekty, wymagające implementacji niestandardowych rozszerzeń będą droższe niż te proste i oparte na dostępnych rozszerzeniach.

Podejmujemy się współpracy, kiedy projekt szacowany jest na minimum 200 godzin. Pracujemy nad różnorodnymi projektami, budujemy strony od zera, przejmujemy istniejące projekty, usprawniamy i rozwijamy, utrzymujemy strony, przeprowadzamy aktualizacje.

Po podpisaniu umowy ramowej oraz NDA, zaczynamy od uzyskania wszystkich niezbędnych dostępów, ustalenia instrukcji proceduralnych oraz szczegółowej specyfikacji wymagań dla poszczególnych funkcjonalności. Ponieważ pracujemy zgodnie ze standardami, postępy prac będziesz śledzić na tzw. stagingu. W przypadku współpracy z agencją oraz klientami końcowymi, którzy mają własnych lub zewnętrznych administratorów strony – udostępnienie miejsca na staging leży po stronie klienta. Może to się odbyć w późniejszych fazach pracy.

Rozpoczynamy od analizy. Na tym etapie chcemy poznać Twoje wymagania i wycenić projekt. Po ustaleniu wymagań ogólnych i przedstawieniu wstępnej wyceny podpisujemy umowę. Następnie, na podstawie szczegółowej specyfikacji wymagań, ustalamy zakres prac i dokładną wycenę.  W razie potrzeby możemy pomóc Ci w opracowaniu specyfikacji wymagań w trakcie odpłatnych warsztatów.


Kolejną fazą jest szeroko pojęte projektowanie. Po analizie technicznej, analizie infrastruktury i systemu, opracowujemy architekturę oprogramowania i planujemy wymagane integracje. W tej fazie przygotowujemy także (jeśli go nie masz) projekt graficzny i UX/UI strony.


Kolejnym etapem jest wytwarzanie oprogramowania. Wykorzystujemy w nim metodykę DevOps. W trakcie tej fazy regularnie prezentujemy i raportujemy postępy prac. Na koniec wdrażamy gotowy projekt. W fazie utrzymania i rozwoju na bieżąco naprawiamy błędy, utrzymujemy system i wdrażamy kolejne funkcjonalności, jeśli jest taka potrzeba.

W pierwszych fazach współpracy ustalamy kanały bieżącej, szybkiej komunikacji (Skype, MS Teams, Slack, itp.) oraz narzędzia do zarządzania projektem oraz zlecania zadań (Redmine, Jira, Target Process, Asana, ClickUp, itp.).


Pracę dzielimy na sprinty (najczęściej 2-4 tygodniowe) i w takich odstępach raportujemy wyniki pracy. Prezentacja efektów naszych działań (demo) odbywa się zwykle pod koniec sprintu. Raz na miesiąc wysyłamy raport godzinowy.

Zarządzanie projektem dostosowane jest do jego specyfiki. Opieramy się na filozofii Agile, najczęściej wykorzystujemy metodyki Scrum i Kanban.

Aktualizacja TYPO3

Proces aktualizacji aplikacji TYPO3 zależy od wielu czynników, dlatego dokładna analiza systemu rozpoczyna proces wyceny.
Do przeprowadzenia analizy koniecznie potrzebujemy:


 • - dostępu do kodu źródłowego (np. git/ssh/ftp)
 • - dostępu do panelu administracyjnego TYPO3 (z uprawnieniami administratora)
 • - dokumentacji integracji z aplikacjami firm trzecich i zewnętrznymi systemami
 • - dokumentacji nietypowych rozwiązań (opcjonalnie, ale mile widziane)

Nie wymagamy dostępu do instancji produkcyjnej, wystarczy dostęp do instancji testowej, jeśli odzwierciedla ona stan obecny.

Stosowane przez nas podejście zapewnia proces wolny od ryzyka i przestojów, a wstrzymanie edycji treści jest ograniczone do minimum.


Główne założenia:


 1. 1. Eliminacja ryzyka - proces aktualizacji przeprowadzany jest na instancji testowej (klon produkcji), co zapewnia bezpieczne środowisko wytwórcze i testowe.
 2. 2. Eliminacja przestojów - użytkownicy mogą korzystać z aplikacji TYPO3 w trakcie całego procesu aktualizacji.
 3. 3. Zachowanie danych - wszystkie treści wprowadzone do systemu (np. przez redaktorów lub użytkowników) są zachowane.
 4. 4. Maksymalizacja produktywności redaktorów - ostateczna synchronizacja treści następuje przed samym uruchomieniem produkcyjnym. Dzięki zautomatyzowanym mechanizmom migracji danych zapewniamy minimalne wstrzymanie edycji treści.

Czas wykonania aktualizacji systemu TYPO3 zależy od różnych czynników, takich jak m.in.: stopień złożoności systemu, ilość rozszerzeń/modułów, obecna wersja systemu (czyli liczba wersji, do której system ma zostać podniesiony), ilość integracji z zewnętrznymi systemami.


Proste strony internetowe, które używają tylko podstawowych funkcji TYPO3, mogą zostać zaktualizowane w ciągu kilku dni lub nawet godzin. Jednak większe i bardziej złożone systemy oparte o TYPO3, które wykorzystują wiele rozszerzeń i niestandardowych rozwiązań, wymagają więcej czasu na przeprowadzenie aktualizacji - zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy.


Dokładny harmonogram procesu aktualizacji ustalamy po analizie systemu i przestawiamy go wraz z wyceną. Niezleżnie od czasu potrzebnego na aktualizację, stosowane przez nas podejście zapewnia proces wolny od ryzyka i przestojów, z wstrzymaniem edycji treści zredukowanym do absolutnego minimum.

Gwarantujemy stuprocentową skuteczność przeprowadzanych przez nas aktualizacji systemu TYPO3, dzięki podejściu opierającym się na kilku zasadniczych założeniach:


 1. 1. Eliminacja ryzyka - proces aktualizacji jest przeprowadzany na instancji testowej (klon produkcji), co zapewnia bezpieczne środowisko wytwórcze i testowe.
 2. 2. Eliminacja przestojów - użytkownicy mogą korzystać z aplikacji TYPO3 przez cały okres prowadzonych prac.
 3. 3. Zachowanie danych - wszystkie treści wprowadzone do systemu (np. przez redaktorów lub użytkowników) są zachowane bez strat.
 4. 4. Maksymalizacja produktywności redaktorów - finalna synchronizacja treści następuje przed samym uruchomieniem produkcyjnym. Zautomatyzowane mechanizmy migracji danych skutkuje minimalnym wstrzymaniem edycji treści.

Tak, ale przeprowadzamy to w sposób automatyczny, za pomocą naszych skryptów migracyjnych. Ten proces nie wymaga zaangażowania redaktorów czy innych osób odpowiedzialnych za obsługę aplikacji. Dzięki temu po aktualizacji nowy system posiada te same zasoby, które posiadał stary system.

Tak. Podczas prac aktualizacyjnych dostosowywane są wszystkie komponenty aplikacji, także integracje z systemami zewnętrznymi.

Tak. Jedną z naszych głównych zasad jest zapewnienie redaktorom jak największej produktywności - ostateczna synchronizacja treści następuje przed samym uruchomieniem produkcyjnym. Dlatego wstrzymanie edycji treści jest zredukowane do absolutnego minimum.

Tak. Dzięki naszemu podejściu wykorzystującemu kilka zasadniczych założeń, gwarantujemy stuprocentową skuteczność przeprowadzanych przez nas aktualizacji systemu TYPO3.


 1. 1. Eliminacja ryzyka - prace aktualizacyjne przeprowadzane są na bezpiecznej instancji testowej (klonie produkcji), co elimunuje ryzyko.
 2. 2. Eliminacja przestojów - użytkownicy mogą korzystać z aplikacji TYPO3 bz przerw w trakcie całego procesu aktualizacji.
 3. 3. Zachowanie danych - wszystkie treści wprowadzone do systemu (np. przez redaktorów lub użytkowników) pozostaną zachowane.
 4. 4. Maksymalizacja produktywności redaktorów - ostateczna synchronizacja treści następuje przed samym uruchomieniem produkcyjnym dzięki zautomatyzowanym mechanizmom migracji danych, co skutkuje minimalnym zamrożeniem treści.

Technicznie można zaktualizować aplikację do najnowszej wersji TYPO3 bez zmiany wyglądu. Jednakże, jeśli planujesz zmianę projektu graficznego strony, powinna ona iść w parze z aktualizacją, ponieważ ma to uzasadnienie ekonomiczne.